Offert och upphandling

 

Omfattning

I en byggprocess förekommer oerhört många olika typer av val. Det skall beslutas om tomt, placering, utformning, material, ytskikt, kök, golv färgsättning mm. När vi nu kommit så långt att vi har formen på det tilltänkta huset behöver vi skapa en gräns, vad gäller omfattning på leveransen samt en del materialval. Detta för att vi som leverantör skall kunna lämna ett pris till dig. Dalahus har tre olika standardutföranden, se under fliken "Paket". Det enklaste sättet är att utgå ifrån en av dessa leveransdeklarationer, för att sedan skapa er unika specifikation utifrån era önskemål och behov.

TreeHouse2 TreeHouse1

Offert / Anbud

När huset hittat sin form och omfattningen bestämts kan vi lämna ett pris utifrån de givna förutsättningarna.

TreeHouse2 TreeHouse1

Finansiering

Finansiering av ert husbygge bör vara fastställd så tidigt som möjligt. När ni kommit till detta skede i processen och det börjar bli dags att teckna avtal, så bör ni se till så att ni har ett lånelöfte från ert bank. När byggnationen påbörjas omvandlas ert lånelöfte till ett byggnadskreditiv. Byggnadskreditivet beviljas av banken för att klara de löpande utbetalningarna under byggtiden. Delbetalningar görs successivt i takt med att husbygget fortskrider. När huset är klart omplaceras byggnadskreditivet till ett långfristigt lån, ett så kallat bottenlån.

TreeHouse2 TreeHouse1

Kontrakt / Avtal

När offerten och dess innehåll har accepteras så är det dags för att teckna avtal. I samband med kontraktstecknande skall betalningssäkerhet överlämnas till oss. Undertecknat kontrakt är bindande för såväl er som för Dalahus. Om delad entreprenad utförs, så skall även kontrakt med dessa entreprenörer tecknas. Eventuella entreprenadskontrakt så som El, VVS, Målning m.fl. knyts till den 10-åriga byggfelsförsäkringen.

TreeHouse2 TreeHouse1

Slutorder

När kontraktshandlingarna är undertecknade och affären är uppgjord påbörjas beställning av material. Denna process behöver djupare kunskap om slutprodukten än vad kontraktet ofta beskriver, t.ex. olika färgval. Vi behöver t.ex. veta färgval på takpannor, plåtdetaljer, fönster etc. Andra val kan vara typ av innerdörrar, ytterdörrar m.m. Oftast är dessa val kostnadsneutrala samt beskrivna i vår leveransdeklaration. Givetvis kan extra tillval fortfarande göras, trots att kontrakt tecknats.

TreeHouse2 TreeHouse1

 

 

day3 Illustrationer från trädhusföretaget Baumraum

 

Supporter