Leveransdeklaration

Leveransdeklarationer Paket

paketNyckelordet för oss som arbetar på DALAHUS är flexibilitet. Det är en av anledningarna till att vi alltid levererar kund-anpassade byggnader. Vi anpassar oss till dina behov, vare sig det gäller en villa, ett hyreshus, ett kontor eller någon annan typ av kommersiell eller offentlig byggnad. Det är naturligtvis också du som bestämmer graden av prefabricering. Vi kan leverera en byggsats som innehåller allt, eller enbart delar till bygget.

Det kompletta huset - Villa

husetSjälvklart levererar DALAHUS helst det kompletta huset, med golv, väggar, trappor, kök, braskamin etc. Ja allt är möjligt för den som vill lägga hela lösningen i ett enda paket. Det tryggaste alternativet för dig som husköpare.

Leveransdeklaration Villa

Komplett huskropp - Stomme

huskroppVäggar, golv och tak till-verkas inomhus i varma och torra lokaler. När delarna sedan kommer till dig går monteringen snabbt, och taket är oftast på plats redan samma dag. En bra lösning för dig som i lugn och ro på egen hand sedan vill styra processen fram till inflyttningsdagen.

Leveransdeklaration Stomme

Kapat och klart - Självbygg

kapatklartBygg själv. Du får alla byggdelar tillkapade, uppmärkta och sorterade. Sedan är det bara att följa anvisningarna och montera steg för steg. Även här är det dina egna önskemål som styr det färdiga resultatet.
Ett perfekt upplägg för den som vill bygga på egen hand.

Leveransdeklaration Självbygg

Garage Carport - Sidobyggnad

DALAHUS leverererar även sidobyggnader som Garage, Carport eller andra uthus.

Leveransdeklaration Sidobyggnad