Skip to the page content.
Previous Page Next Page

Vår i Tällberg, Stina Sunesson 1964

Tällberg 2012-05-06

Gårdstun och solitärer

Exklusiva tomter till salu i ett 50 hektar stort parkliknande område vid Siljan och med utsikt över Siljan.
Platsen är Tällberg, Dalarna. En plats omgiven av natur och kultur i en lugn och avkopplande miljö.

Planen för området vill bevara Tällbergs speciella karaktär även för framtiden. Traditionell gårdsbildning närmast byn, friare grupperingar och enstaka unika byggnader (solitärer) längre bort från byn.

Låt dig inspireras och bygg din dröm i

Tällbergs Sjögårdar

I en första etapp är markerade fastigheter till salu. Tomter på Ängsgården i den nordöstra delen av området samt tomter på Sjögården i den sydvästra delen av området.

 

Byggrätter Typ A, B och C

Traditionell gårdsbildning, friare gruppering och unika byggnader

Planområdet ligger i hjärtat av en kulturbyggd som kännetecknas av sina slingrande vägar, sitt öppna ängslandskap och sina faluröda hus. Att bygga ett nytt område i denna miljö kräver eftertanke. Området har alla möjligheter att bli något speciellt och bäras av den tradition som det omges av. Att tänka nytt och hållbart med utgångspunkt i traditionellt byggande borde vara fullt möjligt och utgöra en attraktionskraft för såväl gamla som nya invånare och besökare i Tällberg.

Detaljplanen föreskriver traditionell gårdsbildning närmast Tällberg by. En bit bort från gamla byn tillåts friare grupperingar och enstaka unika byggnader (solitärer). Tag del av detaljplanens gestaltningsprogram (pdf)
samt skriften Hur vi bygger - en förklaring (pdf)

 

Byggrätt Typ A
Gårdstunet, traditionell gårdsbildning

 

Vy uppifrån, exempel på ny klungbebyggelse.

Traditionella gårdsbildningar.

 

Byggrätt Typ B
Traditionell bebyggelse med friare gruppering

 

Arkitekturen liknar Typ A förutom att husen får ligga friare på tomten och inte behöver samlas runt ett gårdstun.

 

Byggrätt Typ C
Enstaka unika byggnader med friare utformning (solitärer)

 

Vy, exempel på solitärer med garage, utan övriga komplementbyggnader.

På tomter med byggnader av Typ C är material och färger samma som för de mer traditionella husen (A, B).
Här tillåts förutom sadeltak brutna, så kallade mansardtak. Gavelbredd är inte heller reglerad och byggnadshöjd till takfot skall vara mellan 7,5 och 5,5 meter med en högsta totalhöjd på 14,5 meter.

 

Gårdens utformning

Tomter på Ängsgården i den nordöstra delen av området

Röd cirkel markerar såld tomt och orange cirkel reserverad tomt

TOMT YTA BYGGRÄTT PRIS
10 2.800 kvm Typ A 895.000 kr
12 4.000 kvm Typ A 1.195.000 kr
14 3.100 kvm Typ A 895.000 kr
16 3.300 kvm Typ A 875.000 kr
18 3.800 kvm Typ C 1.145.000 kr
13 2.400 kvm Typ A 845.000 kr
11 2.400 kvm Typ A 795.000 kr
9 2.400 kvm Typ A 845.000 kr

I priset ingår grovplanering av tomt samt anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
Anslutningsavgifter för El och Bredband tillkommer.

 

För mer information var vänlig kontakta våra mäklare på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Leksand

Lottie Mattsson, mobil: 072-243 70 30, epost: liselotte.mattsson@dalarnas.se
Hélène Carlsson Jönses, mobil: 072 243 70 40, epost: carlsson-jonses@dalarnas.se

Tomter på Sjögården i den sydvästra delen av området

Röd cirkel markerar såld tomt och orange cirkel reserverad tomt

TOMT YTA BYGGRÄTT PRIS
2 2.300 kvm Typ B 995.000 kr
4 3.400 kvm Typ B 1.095.000 kr
6 2.600 kvm Typ B 995.000 kr
8 2.300 kvm Typ B SÅLD
10 3.600 kvm Typ B 1.545.000 kr
12 3.050 kvm Typ B 1.145.000 kr
14 2.550 kvm Typ B 1.145.000 kr
16 1.800 kvm Typ B 945.000 kr
7 2.300 kvm Typ B 995.000 kr
5 2.200 kvm Typ B 995.000 kr
3 2.350 kvm Typ B 1.095.000 kr
1 2.050 kvm Typ C 1.145.000 kr

I priset ingår grovplanering av tomt samt anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
Anslutningsavgifter för El och Bredband tillkommer.
Möjligheter finns att uppföra privat båthus och brygganläggning vid Siljans strand för vissa utvalda tomter.

 

För mer information var vänlig kontakta våra mäklare på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Leksand

Lottie Mattsson, mobil: 072-243 70 30, epost: liselotte.mattsson@dalarnas.se
Hélène Carlsson Jönses, mobil: 072 243 70 40, epost: carlsson-jonses@dalarnas.se